Projektni okvir

Projekt Razvoj sistema za avtomatizirano prevajanje slovenskih predavanj v tuje jezike” oz. Online Notes (ON) je namenjen razvoju sistema, ki lahko strojno prevaja slovenska predavanja v tuje jezike v realnem času. Razvoj poteka pod vodstvom Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centrom za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Cilj projekta je povečati dostopnost predavanj za tuje študente doma in v tujini ter za ciljne skupine s senzornimi oviranostmi.

Namen projekta

Rezultati projekta bodo koristni za več skupin: prevodi v živo bodo tujim študentom olajšali spremljanje predavanj, ki potekajo v slovenskem jeziku; prepisi v slovenskem jeziku bodo povečali dostopnost gluhim in naglušnim; izvlečki in posnetki predavanj, ki bodo dosegljivi preko posebnega portala, pa bodo odlično dopolnjevali elektronska gradiva za študij.

Predstavitev delovanja sistema si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku:

Prikaz delovanja

Spodaj si lahko ogledate še kratek prikaz delovanja, ki kaže vmesnik, kako prikazuje transkripcijo slovenskega govora in njen angleški strojni prevod:

Letna poročila

Na spodnjih povezavah so na voljo letna poročila o napredku projekta.

Literatura

Bajec, M., Lebar Bajec, I., Šoltes, T., Cvek, J., Čibej, J., Gantar, K., Sever, S., & Krek, S. (2023). Online Notes – a real-time speech recognition and machine translation system for Slovene university lectures. 7–10. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2023/11/IS2023_Volume-H.pdf

Šoltes, T., Bajec, M., Lebar Bajec, I., Gantar, K., & Žitnik, S. (2023). Online-notes system: real-time speech recognition and translation of lectures. 485–492. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-33080-3_29