Sodelavke in sodelavci

 • prof. dr. Marko Bajec

  vodja projekta, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL

 • Jernej Cvek

  Fakulteta za računalništvo in informatiko UL

 • dr. Simon Krek

  Center za jezikovne vire in tehnologije UL

 • dr. Jaka Čibej

  Center za jezikovne vire in tehnologije UL

 • Mitja Rizvič

  Fakulteta za računalništvo in informatiko UL

 • izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec

  Fakulteta za računalništvo in informatiko UL

 • viš. pred. dr. Robert Rozman

  Fakulteta za računalništvo in informatiko UL

 • Tjaša Šoltes

  Fakulteta za računalništvo in informatiko UL

 • Kaja Gantar

  Center za jezikovne vire in tehnologije UL

 • Sara Sever

  Center za jezikovne vire in tehnologije UL

Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik. Glavna naloga CJVT UL je zagotoviti interdisciplinarni institucionalni okvir, kjer razvoj tehnologij, virov in orodij za slovenski jezik poteka načrtno, sistematično in dolgoročno, kar je predpogoj, da slovenščina v digitalnem okolju obdrži status enakovredne jezikovne izbire.

Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI) zagotavlja interdisciplinarno skupino strokovnjakov s skupnim interesom razvoja, raziskovanja in drugih dejavnosti pri opredeljenih nalogah CJVT. Glavni doprinos FRI pri projektu je razvoj inovativnih metod za procesiranje jezikovnih podatkov, ki občutno zmanjšujejo časovni in finančni vložek, potreben za pripravo jezikovnih virov in tehnologij. Uporabljene postopke kontinuirano izboljšujemo, kar zagotavlja, da je avtomatski del podatkovne obdelave tudi za slovenski jezik vedno boljši.