Predstavitev na strani Fakultete za računalništvo in informatiko

O izidu slovarja je poročala tudi Fakulteta za računalništvo in informatiko kot ena izmed fakultet Univerze v Ljubljani, ki sodelujejo pri pripravi in promociji slovarja. Prispevek z naslovom Slovenščina bogatejša za prvi odzivni slovar sopomenk omenja kot pomembno novost odzivnega slovarja tudi vključitev množičenja:

“Slovar je kombinacija trdnega jezikoslovnega jedra in podatkov, ki jih prispevajo uporabniki z iskalnimi poizvedbami oz. z dodajanjem novih sopomenk oz. z ocenjevanjem obstoječih sopomenk kot ustreznih ali neustreznih. Pri presojanju sopomenk se je kot najboljša praksa izkazal t. i. crowdsourcing, ki v proces vključuje mnenje jezikovne skupnosti.”

[ Povezava na članek ]