O demokratičnosti in politični korektnosti odzivnega slovarja

Oddaja Radia Študent z naslovom Spoštuj besede: Politična korektnost v slovarju raziskuje vprašanje politične korektnosti v slovarjih: je slovar lahko politično korekten tudi kadar jezikovna skupnost ni – če slovaropisci po strokovni dolžnosti sledijo realni jezikovni rabi? Kako je s politično korektnostjo obstoječih slovarjev? Kako zagotoviti politično korektnost slovarja v povezavi z odpiranjem slovaropisja uporabniški javnosti?

Ob dr. Andreji Žele in dr. Borisu Kernu v oddaji gostuje tudi dr. Polona Gantar, ki predstavi pozitivne izkušnje z uporabniškim vključevanjem v Slovar sopomenk sodobne slovenščine. Vabljeni k poslušanju!

[ Povezava na oddajo ]