Predstavitev odzivnih jezikovnih virov na Junijskem izobraževanju CSDTJ 2019

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je bil 27. junija 2019 predstavljen lektorjem slovenščine v tujini na Junijskem izobraževanju 2019 Centra za slovenščino kot drugi ali tuji jezik v okviru delavnice z naslovom Beseda besedi – kolokacija: predstavitev Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine, ki sta jo izvedla dr. Polona Gantar in Jaka Čibej.