Seminar (Upo)raba novih digitalnih jezikovnih virov pri pouku slovenskega jezika in književnosti v srednjih šolah

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani vabi k prijavi na seminar (Upo)raba novih digitalnih jezikovnih virov pri pouku slovenskega jezika in književnosti v srednjih šolah. Vse dodatne informacije o programu, ki bo dinamičen in praktično naravnan (vseboval pa bo tudi delo s Slovarjem sopomenk sodobne slovenščine), najdete v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS) na strani 191. Rok prijave je četrtek, 7. 11. 2019, število udeležencev smo omejili na 21.
Učitelji slovenščine v srednjih šolah – prijazno vabljeni!