Poročilo projekta Slovar sopomenk sodobne slovenščine: Od skupnosti za skupnost