Delovni sklop 2: govorne tehnologije

Predvidena je izdelava govorne baze, ki bo osnova za izdelavo splošnega razpoznavalnika govora, izdelava podpornih orodij in postopka za razvoj robustnega splošnega ter specializiranega razpoznavalnika, razvoj portala s podpornimi orodji in modeli razpoznave ter priprava dolgoročnega načrta nadgradnje splošnega razpoznavalnika z velikim slovarjem besed ter načrta izdelave razpoznavalnika v realnem času za domeno izobraževanja.