Delovni sklop 6: vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikovne vire in tehnologije

Cilji so zagotoviti obstoječe in nadgrajene storitve infrastrukture CLARIN.SI, poskrbeti za razvoj in vzdrževanje shem XML, za distribucijo jezikovnih virov in orodij ter zagotoviti odkup obstoječih jezikovnih virov ter informirati uporabnike o projektnih rezultatih.