Delovni sklop 3: semantični viri in tehnologije

Cilji vključujejo izdelavo osrednje digitalne slovarske baze, ki združuje različne tipe jezikovnih podatkov o slovenščini v odprtem dostopu, avtomatsko izdelavo baze znanja oz. semantične mreže, izdelavo virov in orodij za razdvoumljanje pomenov in prepoznavanje semantičnih premikov ter za za avtomatsko povzemanje in odgovarjanje na vprašanja, izdelavo korpusov za izvajanje semantičnih analiz.