Delovni sklop 5: terminološki portal

Predvidena je izdelava terminološkega portala z iskalnikom po terminoloških virih in spletnim konkordančnikom za analizo specializiranih korpusov, orodja za luščenje terminoloških kandidatov iz korpusov, spletnega urejevalnika terminoloških virov, smernic in navodil za sestavljanje terminoloških virov z vzorčnimi podatkovnimi zbirkami, vzpostavitev svetovalnice za reševanje terminoloških vprašanj in zagotovitev ažurne objave odgovorov ter priprava načrta razvoja in nadgradnje terminološkega portala po zaključku projekta.