Predstavitev Sopomenk na Portalu jezikovnih virov.