Eva Pori

RESEARCH INTERESTS

  • lexicography
  • corpus linguistics
  • lexical semantics
  • language didactics
  • spoken (artistic) discourse and speech multimodality

LINKS AND CONTACT

SELECTED PUBLICATIONS

  • PORI, Eva. Govorne ploskve Simone Semenič kot performativno razgaljanje jezika. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 7, št. 2, str. 56-78, ilustr. ISSN 1855-4539. [COBISS.SI-ID 4859995]
  • PORI, Eva, KOSEM, Iztok. V iskanju slovarsko relevantne kolokacije na primeru struktur s prislovi = in the search of lexicographically relevant collocation: the example of grammatical relations containing adverbs. Slovenščina 2.0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave. 2018, vol. 6, št. 2, str. 154-185. ISSN 2335-2736. DOI: 10.4312/slo2.0.2018.2.154-185. [COBISS.SI-ID 32220455]