Seminar (Upo)raba novih digitalnih jezikovnih virov pri pouku slovenskega jezika in književnosti v srednjih šolah

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani vabi k prijavi na seminar (Upo)raba novih digitalnih jezikovnih virov pri pouku slovenskega jezika in književnosti v srednjih šolah. Vse dodatne informacije o programu, ki bo dinamičen in praktično naravnan (vseboval pa bo tudi delo s Slovarjem sopomenk sodobne slovenščine), najdete v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS) na strani 191. Rok prijave je četrtek, 7. 11. 2019, število udeležencev smo omejili na 21.
Učitelji slovenščine v srednjih šolah – prijazno vabljeni!

Poddaja Sopomenki – Kaj je sopomenskost?

Kdaj sta besedi pravzaprav sopomenki in kako na ta problem gledajo jezikoslovci? Današnja oddaja se bo dotaknila različnih teoretskih pristopov k sopomenskosti v jezikoslovju. Oddajo vodi Špela Arhar Holdt.

Poddaja Sopomenki – Kako sodelujejo računalničarji in jezikoslovci?

Objavljamo prvo poddajo Sopomenki. Slovarji danes pomenijo tudi obširne podatkovne zbirke, ne le jezikovnih virov, namenjenih izključno človeškim uporabnikom. V poddaji boste izvedeli, kakšen pomen imajo te podatkovne zbirke na področju jezikovnih tehnologij in računalništva. Poddajo vodi Špela Arhar Holdt.

Sopomenke na konferenci eLex 2019

Na konferenci eLex 2019, ki je potekala od 1. do 3. oktobra 2019 v Sintri (Portugalska), sta Jaka Čibej in dr. Špela Arhar Holdt predstavila prispevek z naslovom Repel the Syntruders! A Crowdsourcing Cleanup of the Thesaurus of Modern Slovene. Prispevek je na voljo v projektni knjižnici.

Prispevek o Slovarju sopomenk sprejet na konferenco eLex 2019

Prispevek z naslovom Repel the Syntruders! A Crowdsourcing Cleanup of the Thesaurus of Modern Slovene je bil sprejet kot del programa konference eLex 2019, ki bo potekala od 1. do 3. oktobra 2019 v Sintri (Portugalska). Prispevek obravnava množičenje kot metodo za čiščenje avtomatsko pridobljenih podatkov v Slovarju sopomenk sodobne slovenščine.

Začetek snemanja poddaj Sopomenki

Na projektu Od skupnosti za skupnost: Slovar sopomenk sodobne slovenščine smo začeli s snemanjem poddaj Sopomenki, serije oddaj o digitalnih in odzivnih jezikovnih virih, njihovi sedanjosti in prihodnosti. Poddaje bodo objavljene na spletni strani projekta in na Facebook strani Centra za jezikovne vire in tehnologije.

Predstavitev odzivnih jezikovnih virov na Junijskem izobraževanju CSDTJ 2019

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je bil 27. junija 2019 predstavljen lektorjem slovenščine v tujini na Junijskem izobraževanju 2019 Centra za slovenščino kot drugi ali tuji jezik v okviru delavnice z naslovom Beseda besedi – kolokacija: predstavitev Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine, ki sta jo izvedla dr. Polona Gantar in Jaka Čibej.

Sopomenski turnir na sejmu LIBER.AC 2019

Na Sejmu akademske knjige LIBER.AC, ki je potekal na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani od 21. do 23. maja 2019, so sodelavci Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani priredili Sopomenski turnir – tekmovanje v hitrostnem naštevanju sopomenk, pri katerem so se študenti_ke razdelili_e v skupine in poskušali našteti čimveč sopomenk za dano iztočnico. Koncept turnirja je odlično uspel in je bil dobro sprejet.

Konferenca E-rječnici i e-leksikografija 2019

Na konferenci e-rječnici i e-leksikografija 2019, ki je potekala med 10. in 12. majem 2019 v Zagrebu, je bil predstavljen tudi Slovar sopomenk sodobne slovenščine. V vabljenem predavanju dr. Polone Gantar je bil predstavljen kot eden od odzivnih jezikovnih virov Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, v konferenčnem prispevku z naslovom How Users Responded to a Responsive Dictionary: The Case of the Thesaurus of Modern Slovene, ki ga je predstavila dr. Špela Arhar Holdt, pa so bili opisani odzivi uporabnikov na koncept odzivnega slovarja, zbrani s spletno anketo. Prosojnice predstavitve so na voljo v projektni knjižnici.

Predstavitev Sopomenk na Portalu jezikovnih virov

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je odslej opisan in predstavljen tudi na Portalu jezikovnih virov. Na voljo je petminutni posnetek, ki strnjeno opiše sestavo slovarja, ter šest kratkih posnetkov, ki prikazujejo uporabo različnih možnosti, ki jih ponuja slovar (npr. iskanje, filtriranje, ocenjevanje in dodajanje sopomenk). Vabljeni k ogledu!