Objavljen je vodnik po frekvenčnih spiskih

Objavljen je Vodnik po frekvenčnih spiskih iz korpusov Gigafida 2.0 in GOS 1.0, ki je nastal v okviru projekta Nova slovnica sodobne slovenščine.

Nadgradnja portala Jezikovna Slovenija

Sodelujemo pri nadgradnji portala Jezikovna Slovenija, ki predstavlja vprašanja jezikovne politike v Republiki Sloveniji na uporabniku prijazen način.

Vektorske vložitve tudi za slovenščino

CJVT UL sodeluje pri projektu Embeddia, kjer se razvijajo novi modeli vektorskih vložitev za slovenščino. Z njimi lahko uspešneje obdelujemo naravni jezik.

Na voljo je aplikacija za oceno berljivosti besedil v slovenščini

V okviru projekta KaUč je nastala prva aplikacija za oceno berljivosti besedil v slovenščini. Orodje je prosto dostopno na strežniku CJVT UL.

Knjige iz zbirke Sporazumevanje zdaj prosto dostopne

Monografije, ki so nastale pod okriljem projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, so od zdaj prosto dostopne v digitalni obliki.

Vzdrževalna dela na viri.cjvt.si

Od sobote, 19. 9. 2020, od 21:00, do nedelje, 20. 9. 2020, do 6:00, bo prihajalo do krajših prekinitev in motenj v dostopu do portala viri.cjvt.si.

Izobraževanje za učitelje slovenščine

CJVT pripravlja izobraževanje za učitelje slovenščine. Gre za seminar o pedagoški rabi digitalnih jezikovnih virov.

Tematska številka revije Slovenščina 2.0: kolokacije

/
Izšla je najnovejša številka revije Slovenščina 2.0, ki se posveča kolokacijam.

Slovar sopomenk sodobne slovenščine med epidemijo

/
Med epidemijo so uporabniki v Slovar sopomenk sodobne slovenščine dodali številne besede, povezane z duhom časa.

Anketa o platformah za učenje jezika

/
CJVT UL sodeluje pri izvajanju ankete za popis spletnih platform za učenje jezika, na katerih uporabniki rešujejo naloge. Rezultati bodo pomagali pri avtomatskemu tvorjenju nalog iz obstoječih jezikovnih virov.