anketa janes gigafida

Anketa - Podajanje povratnih informacij o pisnih izdelkih študentov

Na CJVT UL smo pripravili novo anketo: zanima nas podajanje povratnih informacij o pisnih izdelkih študentov.

Jezikovni sledilnik: besede leta 2021

Z Jezikovnim sledilnikom smo spremljali rabo besed v slovenskih medijskih objavah. Nastali so številni seznami besed, ki so zaznamovale leto 2021. Podatki temeljijo na statističnih izračunih.

Objavljena monografija NSSS

Na voljo je znanstvena monografija, ki obravnava nove postopke za strojno pridobivanje jezikovnih podatkov iz referenčnih korpusov, novo orodje za izvažanje korpusnih podatkov ter odprto dostopne označene podatkovne baze.

Projekt SoKol

/
V okviru financiranja Ministrstva za kulturo poteka projekt SoKol, s katerim bomo nadgradili Slovar sopomenk sodobne slovenščine in Kolokacijski slovar sodobne slovenščine v verziji 2.0.

Objavljena monografija o kolokacijah

Na voljo je monografija znanstvenih prispevkov, ki obravnavajo kolokacije v slovenščini.

Na voljo je slovenski slovar za e-bralnik Kindle

Na podlagi odprtih podatkov je kot ljubiteljski projekt Toma Krajine nastal brezplačni slovenski slovar za e-bralnik Kindle. Sedaj lahko tudi v slovenskih knjigah preverjate besede, njihove sopomenke, pogostost in rabo.
anketa janes gigafida

Anketa o korpusih Gigafida 2.0 in Janes

Pripravili smo anketo o korpusih Janes in Gigafida 2.0. Na podlagi izkušenj in mnenj uporabnic in uporabnikov želimo poskrbeti za boljše dolgoročno posodabljanje obeh virov.
seminar učitelji slovenščine

Zaključek izobraževanja za učitelje slovenščine

Za učiteljice in učitelje slovenščine smo izvedli seminar o uporabi odzivnih jezikovnih virov pri pouku slovenščine.
raziskava monožičenje EnetCollect

Anketna raziskava o vključevanju množičenja v pouk

Učiteljice in učitelje vabimo k izpolnjevanju ankete o tem, kakšen je njihov odnos do vključevanja množičenja v pouk.

Pedagoški slovnični portal na radiu

V radijski oddaji Jezikanje na Valu 202 smo se pogovarjali o Pedagoškem slovničnem portalu in zapisu besed z dvema enakima zaporednima črkama.