Konferenca PROP (Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi)

V sredo, 5. aprila 2023, je na Fakulteti za upravo UL potekala konferenca PROP (Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi).

Vabilo k sodelovanju pri projektu SMASH

Projekt SMASH, katerega vodilni partner je Univerza v Novi Gorici, je mednarodni program za podoktorske raziskovalce. V okviru projekta bo v naslednjih petih letih v Slovenijo prišlo 50 podoktorskih raziskovalcev. Kandidate vabijo k prijavi.

Zaključna tiskovna konferenca projekta RSDO

V ponedeljek, 6. marca 2023, je v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala tiskovna konferenca ob zaključku projekta RSDO (Razvoj slovenščine v digitalnem okolju).

Jezikovni sledilnik: besede leta 2022

Z Jezikovnim sledilnikom smo spremljali rabo besed v slovenskih medijskih objavah. Nastali so številni seznami besed, ki so zaznamovale leto 2022. Podatki temeljijo na statističnih izračunih.

Konferenca: Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi (PRIJAVE ZAKLJUČENE)

Letos v okviru projekta PROP z UL FF in UL FU organiziramo pedagoško konferenco z naslovom Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi.
anketa janes gigafida

Anketa - Podajanje povratnih informacij o pisnih izdelkih študentov

Na CJVT UL smo pripravili novo anketo: zanima nas podajanje povratnih informacij o pisnih izdelkih študentov.

Jezikovni sledilnik: besede leta 2021

Z Jezikovnim sledilnikom smo spremljali rabo besed v slovenskih medijskih objavah. Nastali so številni seznami besed, ki so zaznamovale leto 2021. Podatki temeljijo na statističnih izračunih.

Objavljena monografija NSSS

Na voljo je znanstvena monografija, ki obravnava nove postopke za strojno pridobivanje jezikovnih podatkov iz referenčnih korpusov, novo orodje za izvažanje korpusnih podatkov ter odprto dostopne označene podatkovne baze.

Projekt SoKol

/
V okviru financiranja Ministrstva za kulturo poteka projekt SoKol, s katerim bomo nadgradili Slovar sopomenk sodobne slovenščine in Kolokacijski slovar sodobne slovenščine v verziji 2.0.

Objavljena monografija o kolokacijah

Na voljo je monografija znanstvenih prispevkov, ki obravnavajo kolokacije v slovenščini.