KaUč

Za kakovost slovenskih učbenikov

Projekt Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč) se posveča pregledu in raziskavam rabe učbenikov v Sloveniji. Na podlagi ugotovljenega stanja je kot osrednji cilj projekta izpostavljen razvoj razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja učbenikov in njihove evalvacije.

Projekt je obsežen in več o njegovih ciljih, napredku in že dostopnih rezultatih si lahko preberete na spletni strani projekta.

V okviru projekta Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč) je bila razvita prva aplikacija za oceno težavnosti besedil v slovenskem jeziku. Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani nudi strežniško infrastrukturno podporo za razvito orodje. Orodje je dostopno na tem naslovu. V nadaljevanju projekta bo aplikacija še dopolnjenja in prilagojena potrebam in izsledkom novih raziskav. Pri tem bodo upoštevane tudi povratne informacije uporabnikov.

POVEZAVE IN KONTAKT

Vodilni partner projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Vodja projekta in koordinator konzorcija: izr. prof. dr. Gregor Torkar 

E-naslov: kauc@pef.uni-lj.si