SHEMA CJVT

CJVT UL želi jezikovne vire in orodja razvijati po šestih stebrih, to so jezikovni opis, standardizacija, tehnologije, terminologija, večjezičnost in govorci s posebnimi potrebami. Vizija rezultatov sodelovanja je urejena jezikovna opremljenost slovenščine.