Viri in orodja

Center vzdržuje vire in orodja, razvite v okviru projekta “Sporazumevanje v slovenskem jeziku” ter v okviru nekaterih drugih projektov s podobnimi rezultati.