Kako bo mogoče? – posvet o digitalni prihodnosti slovenščine

V petek, 27. septembra 2019, je v Zbornični dvorani stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12) potekal dogodek z naslovom »Kako bo mogoče? – posvet o digitalni prihodnosti slovenščine«. Posvet so organizirali Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI (Institut Jožef Stefan) ter Slovensko društvo za jezikovne tehnologije. Namen posveta je bil ugotoviti, kateri ukrepi bi najbolj učinkovito prispevali k uspešnemu razvoju slovenščine v digitalnem okolju v času pospešene digitalizacije in globalizacije.

Posnetek dogodka je na voljo na portalu Videolectures.

Program posveta:

09:00-09:05     Uvodni nagovor

09:05-09:20     Simon Krek: Stanje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij v Sloveniji in EU

09:20-09:35     Kozma Ahačič: Neposredni izzivi digitalne prihodnosti slovenščine

09:35-09:50     Tomaž Erjavec: Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI

09:50-10:05     Darinka Verdonik: Govorni, dialoški in multimodalni jezikovni viri – pregled stanja

10:05-10:20     Marko Robnik Šikonja: Semantični jezikovni viri in tehnologije: stanje slovenščine

10:20-10:40     odmor za kavo

10:40-10:55     Marko Stabej: Digitalizacija in jezikovnopolitični dialog

10:55-11:10     Marko Grobelnik: Slovenščina in umetna inteligenca

11:10-11:30     Diskusija (moderator: Simon Krek)

Dogodek na Facebooku