Lansiranje korpusa Gigafida 2.0

Referenčni korpus Gigafida smo vsebinsko posodobili in prenovili uporabniški vmesnik. Iz novega korpusa so odstranjeni moteči ponovljeni besedilni fragmenti, pa tudi nestandardna besedila, kot so uporabniški komentarji na novičarskih forumih in podobno. Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo.

Na dogodku 13. junija 2019 so bile predstavljene vsebinske in konceptualne novosti korpusa, ki je temeljni vir za jezikoslovne in druge humanistične raziskave, izdelavo sodobnih slovarjev, slovnic, učnih gradiv in razvoj jezikovnih tehnologij za slovenščino.

Program predstavitve:

– Uvod in izjava za javnost (Simon Krek)
– Od podatkovne fige do druge Gigafide (Marko Stabej)
– Gigafida 2.0 – statistike in utemeljitve (Simon Krek)
– Urejanje avtorskih pravic z besedilodajalci (Andraž Repar)
– Demo novega uporabniškega vmesnika (Špela Arhar Holdt)
– Vprašanja in debata