KOMASS

KOMASS – Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika je nacionalni ciljni raziskovalni projekt (V6-1509), ki sta ga od 1. 10. 2015 do 28. 2. 2018 financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje republike Republike Slovenije. Pri projektu, ki ga je vodil dr. Iztok Kosem, je sodelovalo 8 raziskovalcev s Filozofske fakultete v Ljubljani, Inštituta za Narodnostna vprašanja in Filozofske fakultete v Mariboru.

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana