Center za uporabno jezikoslovje Trojina

V letih 2022–2023 je Center za jezikovne vire in tehnologije prevzel infrastrukturno dejavnost Centra za uporabno jezikoslovje pri zavodu Trojina, vključno z vzdrževanjem ter nadgradnjo virov in orodij, kot so:

  • korpus Šolar
  • konkordančnik korpusa Šolar
  • korpus Lektor
  • Igra besed
  • Portal jezikovnih virov
  • digitalizirani slovenski pravopisi
  • digitalizirane slovenske slovnice
  • konkordančnik korpusa Gos