TermFrame

Terminologija in sheme znanja v večjezičnem prostoru

TermFrame je triletni raziskovalni projekt (1. 7. 2018–30. 6. 2021), ki se ukvarja s terminologijo in znanjem na presečišču jezikov, kognicije in računalništva. Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Raziskovalna ideja izhaja iz hipoteze, da pojmi in kognitivne strukture niso univerzalni in statični, temveč fluidni, dinamični in odvisni od številnih dejavnikov, kot so kontekst, jezik in kultura.

Glavni cilj projekta je raziskati pojmovne strukture na področju krasoslovja v treh jezikih, angleščini, slovenščini in hrvaščini, ter iz dveh komplementarnih perspektiv, jezikoslovne in računalniške.

Rezultati bodo vključevali trijezični specializirani korpus, luščenje terminov, definicij in relacij, podrobne semantične analize in primerjave med jeziki, žanri in konteksti, razvoj inovativne spletne infrastrukture za obdelavo in predstavljanje domensko specifičnega znanja z naprednimi vizualizacijami ter končno ustvarjanje zbirke znanja za krasoslovje TermFrame.

Infrastruktura TermFrame in baza znanja bosta zagotovila novo obliko terminološkega opisa in predstavitve s poudarjanjem jezikovnih in/ali kulturnih elementov v pojmovnem strukturiranju domene. Poleg tega bo projekt prinesel nov terminološki vir za področje krasoslovja, ki bo olajšal prevajanje, turizem, raziskave, poučevanje in odkrivanje krasa.

POVEZAVE IN KONTAKT

Projektni partnerji:

UL Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Koordinator: dr. Špela Vintar

E-naslov: spela.vintar at ff.uni-lj.si

Inštitut “Jožef Stefan”
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana

Koordinator: dr. Senja Pollak

E-naslov: senja.pollak at ijs.si