Online Notes (ON)

RAZVOJ SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO PREVAJANJE SLOVENSKIH PREDAVANJ V TUJE JEZIKE

Projekt Online Notes (ON) je namenjen razvoju sistema za avtomatizirano prevajanje slovenskih predavanj v tuje jezike. Razvoj poteka pod vodstvom Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centrom za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Cilj projekta je povečati dostopnost predavanj za tuje študente doma in v tujini ter za ciljne skupine s senzornimi oviranostmi.

Rezultati projekta bodo koristni za več skupin: prevodi v živo bodo tujim študentom olajšali spremljanje predavanj, ki potekajo v slovenskem jeziku; prepisi v slovenskem jeziku bodo povečali dostopnost gluhim in naglušnim; izvlečki in posnetki predavanj, ki bodo dosegljivi preko posebnega portala, pa bodo odlično dopolnjevali elektronska gradiva za študij.

Pilotna predavanja

V okviru projekta Online Notes je bilo v letih 2021, 2022 in 2023 skupno izvedenih 33 pilotnih predavanj na 12 članicah Univerze v Ljubljani.

V okviru projekta Online Notes je bilo v letih 2021, 2022 in 2023 skupno izvedenih 33 pilotnih predavanj na 12 članicah Univerze v Ljubljani.

V drugi polovici leta 2021 je bilo izvedenih pet pilotnih predavanj na štirih fakultetah (FRI, FF, FDV, FE).
V letu 2022 je bilo izvedenih 12 pilotnih predavanj na osmih fakultetah (FSD, PF, BF, FDV, VF, FGG, FRI, FE).
V letu 2023 je bilo izvedenih 16 pilotnih predavanj na devetih fakultetah (FGG, PF, FKKT, BF, PEF, FF, FS, FMF, VF).

Vsem, ki ste pripomogli k preizkusu tako s posnetki kot s pilotnimi predavanji, se iskreno zahvaljujemo. Kratek prikaz delovanja sistema je na voljo tukaj.

Če imate dodatna vprašanja, nas kontaktirajte na predavajalnik[at]cjvt.si.

EKIPA

  • prof. dr. Marko Bajec (vodja projekta)
  • dr. Simon Krek
  • izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec
  • Tjaša Šoltes
  • Jernej Cvek
  • Mitja Rizvič
  • Kaja Gantar
  • dr. Jaka Čibej
  • Sara Sever
  • dr. Robert Rozman

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Večna pot 113, 1000 Ljubljana