Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, osebne podatke potrebuje zaradi izvedbe projektov in komuniciranja v zvezi z njimi (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili, dokler bo podano vaše soglasje za obveščanje. Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila, ste nam dali svojo osebno privolitev (6/1(a) člen GDPR). V tem primeru bomo vaše osebne podatke hranili do preklica privolitve. Privolitev lahko kadar koli prekličete s sporočilom na elektronski naslov . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica. Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravek, izbris (v primeru osebne privolitve), pravico do omejitve obdelave (v primerih, določenih z GDPR) in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov . Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).