Slovenski raziskovalni inštitut SLORI

CJVT UL sodeluje z inštitutom SLORI.

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana