Tretja delavnica Evropske koordinacije jezikovnih virov (ELRC) v Sloveniji

Inštitut “Jožef Stefan” ter CJVT UL organizirata delavnico ELRC na temo jezikovnih tehnologij za slovenščino, ki bo letos v Sloveniji potekala že tretjič.

Jezikovne tehnologije oblikujejo našo večjezično prihodnost. Že zdaj spreminjajo način, kako se sporazumevamo s svojimi napravami in drug z drugim, kako nakupujemo, delamo in potujemo. Vedno bolj pa preoblikujejo tudi našo komunikacijo s ponudniki storitev, bodisi javnimi bodisi zasebnimi. Programi, ki samodejno popravljajo pravopisne napake in pomagajo pri zahtevnem pisanju, digitalni pomočniki, ki naše glasove spreminjajo v besedilna sporočila na mobilnih telefonih, roboti, ki odgovarjajo na naše klice na banko ali zavod za socialno varnost, sistemi, ki samodejno prevajajo iz tujega jezika, in še mnogi drugi že krepijo naš vsakdan, naša podjetja in uprave. Toda ali lahko pri digitalnem sporazumevanju v celoti uporabljamo svoj jezik? Je naš jezik ustrezno podprt in pripravljen slediti tehnološkemu napredku dobe umetne inteligence?

Tretja delavnica Evropske koordinacije jezikovnih virov (ELRC) se bo ukvarjala s temi vprašanji in skušala udeležence vključiti v plodno razpravo o stanju in možnostih jezikovnih tehnologij za slovenščino. Razvijalci, integratorji in uporabniki jezikovnih tehnologij, tako iz zasebnega kot javnega sektorja, bodo izmenjali izkušnje, zahteve in načine za preoblikovanje digitalne komunikacije v naši večjezični Evropi z jezikovnimi tehnologijami. Na koncu bomo razpravljali o tem, kako lahko jezikovni podatki, tj. besedila in govor, spodbudijo razvoj na področju umetne inteligence.

Delavnici bo sledila predstavitev evropske jezikovne mreže (European Language Grid, ELG), ki ji bo sledil panel o ELG in možnih sinergijah s slovensko jezikovnotehnološko skupnostjo.

Delavnica ELRC je brezplačna, vendar se je treba prijaviti. Prijavite se tukaj.

Za dodatne informacije se obrnite na lokalnega vodjo delavnice, dr. Simona Kreka.

KDAJ?
petek, 27. 5. 2022 od 8:00 do 14:40

KJE?

Inštitut “Jožef Stefan”, Velika dvorana

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Utrinek z delavnice na IJS leta 2018. Vir: videolectures.net