Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (JTDH 2022)

Letos se znova vrača konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, ki jo Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT) organizira v sodelovanju z Inštitutom za novejšo zgodovino (INZ), raziskovalnima infrastrukturama CLARIN.SI in DARIAH-SI ter CJVT UL.

Trinajsta izpeljava bo 15. in 16. septembra 2022 potekala na Inštitutu za novejšo zgodovino (Privoz 11, 1000 Ljubljana), tako da bo v primeru ugodnih epidemioloških razmer po štirih letih znova možna udeležba v živo.
Vabljeni so vsi raziskovalci, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih, glavna fokusna področja konference pa predstvljamo v nadaljevanju.

Posebej se bomo osredotočali na naslednja raziskovalna področja:

  • govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije;
  • digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija;
  • digitalna humanistika in zgodovinopisje, literarne vede, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija;
  • digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika.

Pomembni datumi:

  • 15. 5. 2022 – rok za oddajo prispevkov in povzetkov
  • 30. 6. 2022 – obvestilo o sprejetju prispevka/povzetka
  • 15. 8. 2022 – oddaja končnega prispevka/povzetka
  • 15. in 16. 9. 2022 – konferenca
Tudi letos bo posebna sekcija namenjena študentskim prispevkom, pri katerih morajo biti vsi avtorji do- ali podiplomski študenti. Ti prispevki bodo imeli na konferenci svojo sekcijo, izbran in nagrajen pa bo tudi najboljši študentski prispevek
Uradna jezika konference bosta slovenščina in angleščina.
Več informacij o konferenci najdete na strani konference ter na dogodku na omrežju Facebook.
Neposredno se lahko obrnete tudi na elektronski naslov Organizacijskega odbora (mojca.sorn@inz.si)

Utrinek s konference leta 2018