Izobraževanje za učitelje slovenščine

V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS) za šolsko leto 2020/21 je objavljen seminar o pedagoški rabi novih digitalnih jezikovnih virov, ki ga bomo na Centru za jezikovne vire in tehnologije UL izpeljali v okviru Fakultete za računalništvo in informatiko UL.

Odzivni jezikovni viri prinašajo nove jezikovne podatke, ki ponujajo nove možnosti za podajanje snovi in učinkovito pripomorejo k uresničevanju učnih ciljev v skladu z vsebinami in učnim načrtom za pouk slovenskega jezika v srednji šoli. Program seminarja se bo zato osredotočal na konkretne primere rabe, ki spadajo k dejanskim tematskim sklopom učnega načrta oz. k učnim ciljem in vsebinam za slovenščino.

Učiteljem slovenščine v srednjih šolah bomo predstavili izhodišča za delo v razredu in celo šolsko leto nudili podporo pri uresničevanju ciljev, vsebin in didaktičnih priporočil za jezikovni pouk, navedenih v učnem načrtu za slovenščino.

S konkretnimi možnostmi rabe virov v razredu in smernicami za samostojno uporabo pri pouku bi vas radi seznanili v okviru naslednjih tematskih sklopov:

I.

  • Odzivni jezikovni viri: priročniki za demokratično jezikovno rabo
  • Slovar sopomenk sodobne slovenščine, Kolokacijski slovar sodobne slovenščine, Sloleks 2.0
  • Gigafida 2.0, Igra besed

II.

  • Praktični primeri (upo)rabe jezikovnih virov
  • Priprava in implementacija učne ure

III.

  • Poročila iz pedagoške prakse, refleksija in evalvacija

Program bo izveden v dveh delih, prvo srečanje bo v novembru, zaključno pa predvidoma v maju.

Predviden (zadnji) rok za prijavo je 28. 10. 2020.

Število udeležencev smo letos omejili na 21.

Program financira MIZŠ in je BREZPLAČEN.

Dodatne informacije o izobraževanju in kontaktne podatke najdete v katalogu KATIS.

Prijazno vas pozdravljamo in se veselimo srečanja!