Tematska številka revije Slovenščina 2.0: kolokacije

Kolokacije so – kot besede, ki se »rade družijo« – zanimiv jezikovni pojav že zadnjih 20 let, priljubljena tema pa ostajajo še danes, zlasti na področju leksikografije, korpusnega jezikoslovja in računalniškega procesiranja naravnih jezikov.

V znanstvenih krogih potekajo različne diskusije, povezane s kolokacijami, pri čemer ostajajo aktualna predvsem naslednja vprašanja:

  • Kaj dejansko so kolokacije
  • Kako jih opredeliti do drugih večbesednih izrazov
  • Kako jih kodirati, da bodo uporabne za različne namene
  • Koliko in katere kolokacijske podatke vključiti v slovar
  • Kako jih predstaviti uporabnikom

Vse to nas je spodbudilo, da smo v okviru konference eLex 2019, ki je potekala v Sintri na Portugalskem, organizirali delavnico na temo kolokacij. Na delavnici je bilo predstavljenih 14 prispevkov, ki so ponudili vpogled v delo s kolokacijami pri pripravi različnih jezikovnih virov na različnih ustanovah po Evropi in sprožili vrsto spodbudnih razprav. Diskusije so pokazale potrebo po podrobnejšem opisu aktualnega stanja, še posebno, ker vprašanja jezikovne narave kolokacij obravnavamo tudi v okviru projekta KOLOS in pri izdelavi Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine.

Rezultat teh prizadevanj in raziskovalnih aktivnosti je pravkar objavljena tematska številka revije Slovenščina 2.0. Številka vsebuje sedem prispevkov, ki naslavljajo širok nabor tem, avtorji pa prihajajo iz šestih različnih jezikovnih okolij, zaradi česar je tematska številka res mednarodna, tako v zastopanosti kot relevantnosti obravnavanih tem.

Prijazno vabljeni k branju.