Projekt SoKol

/
V okviru financiranja Ministrstva za kulturo poteka projekt SoKol, s katerim bomo nadgradili Slovar sopomenk sodobne slovenščine in Kolokacijski slovar sodobne slovenščine v verziji 2.0.

Objavljen Veliki slovensko-madžarski slovar

/
V sredo, 20. 10. 2021, smo na Univerzi v Ljubljani predstavili Veliki slovensko-madžarski slovar, ki predstavlja temeljni dvojezični slovar.

Predstavitev Velikega slovensko-madžarskega slovarja

/
V sredo, 20. 10. 2021, ob 11h bo v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala predstavitev Velikega slovensko-madžarskega slovarja.

Na voljo je slovenski slovar za e-bralnik Kindle

Na podlagi odprtih podatkov je kot ljubiteljski projekt Toma Krajine nastal brezplačni slovenski slovar za e-bralnik Kindle. Sedaj lahko tudi v slovenskih knjigah preverjate besede, njihove sopomenke, pogostost in rabo.
anketa janes gigafida

Anketa o korpusih Gigafida 2.0 in Janes

Pripravili smo anketo o korpusih Janes in Gigafida 2.0. Na podlagi izkušenj in mnenj uporabnic in uporabnikov želimo poskrbeti za boljše dolgoročno posodabljanje obeh virov.
seminar učitelji slovenščine

Zaključek izobraževanja za učitelje slovenščine

Za učiteljice in učitelje slovenščine smo izvedli seminar o uporabi odzivnih jezikovnih virov pri pouku slovenščine.
raziskava monožičenje EnetCollect

Anketna raziskava o vključevanju množičenja v pouk

Učiteljice in učitelje vabimo k izpolnjevanju ankete o tem, kakšen je njihov odnos do vključevanja množičenja v pouk.

Pedagoški slovnični portal na radiu

V radijski oddaji Jezikanje na Valu 202 smo se pogovarjali o Pedagoškem slovničnem portalu in zapisu besed z dvema enakima zaporednima črkama.

Novo orodje za postavljanje vejic - Vejice 1.0

Objavljeno je novo orodje CJVT UL: Vejice 1.0! S tem spletnim orodjem lahko v besedilih do 3.000 besed preverite stavo vejic.

Nov vir CJVT UL - Jezikovni sledilnik 1.0

Objavljen je nov vir CJVT: Jezikovni sledilnik! Gre za orodje za spremljanje rabe besed in besednih nizov v določenem časovnem obdobju.