Pedagoški slovnični portal na radiu

V radijski oddaji Jezikanje na Valu 202 smo se pogovarjali o Pedagoškem slovničnem portalu in zapisu besed z dvema enakima zaporednima črkama.

Novo orodje za postavljanje vejic - Vejice 1.0

Objavljeno je novo orodje CJVT UL: Vejice 1.0! S tem spletnim orodjem lahko v besedilih do 3.000 besed preverite stavo vejic.

Nov vir CJVT UL - Jezikovni sledilnik 1.0

Objavljen je nov vir CJVT: Jezikovni sledilnik! Gre za orodje za spremljanje rabe besed in besednih nizov v določenem časovnem obdobju.

Sopomenke in Kolokacije od zdaj na voljo tudi v neuradni mobilni različici

Od zdaj naprej sta Slovar sopomenk in Kolokacijski slovar na voljo tudi v neuradni mobilni različici, ki deluje brez internetne povezave.

Objavljen je vodnik po frekvenčnih spiskih

Objavljen je Vodnik po frekvenčnih spiskih iz korpusov Gigafida 2.0 in GOS 1.0, ki je nastal v okviru projekta Nova slovnica sodobne slovenščine.

Nadgradnja portala Jezikovna Slovenija

Sodelujemo pri nadgradnji portala Jezikovna Slovenija, ki predstavlja vprašanja jezikovne politike v Republiki Sloveniji na uporabniku prijazen način.

Vektorske vložitve tudi za slovenščino

CJVT UL sodeluje pri projektu Embeddia, kjer se razvijajo novi modeli vektorskih vložitev za slovenščino. Z njimi lahko uspešneje obdelujemo naravni jezik.

Na voljo je aplikacija za oceno berljivosti besedil v slovenščini

V okviru projekta KaUč je nastala prva aplikacija za oceno berljivosti besedil v slovenščini. Orodje je prosto dostopno na strežniku CJVT UL.

Knjige iz zbirke Sporazumevanje zdaj prosto dostopne

Monografije, ki so nastale pod okriljem projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, so od zdaj prosto dostopne v digitalni obliki.

Vzdrževalna dela na viri.cjvt.si

Od sobote, 19. 9. 2020, od 21:00, do nedelje, 20. 9. 2020, do 6:00, bo prihajalo do krajših prekinitev in motenj v dostopu do portala viri.cjvt.si.