Vektorske vložitve tudi za slovenščino

CJVT UL sodeluje pri projektu Embeddia, kjer se razvijajo novi modeli vektorskih vložitev za slovenščino. Z njimi lahko uspešneje obdelujemo naravni jezik.

Na voljo je aplikacija za oceno berljivosti besedil v slovenščini

V okviru projekta KaUč je nastala prva aplikacija za oceno berljivosti besedil v slovenščini. Orodje je prosto dostopno na strežniku CJVT UL.

Knjige iz zbirke Sporazumevanje zdaj prosto dostopne

Monografije, ki so nastale pod okriljem projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, so od zdaj prosto dostopne v digitalni obliki.

Vzdrževalna dela na viri.cjvt.si

Od sobote, 19. 9. 2020, od 21:00, do nedelje, 20. 9. 2020, do 6:00, bo prihajalo do krajših prekinitev in motenj v dostopu do portala viri.cjvt.si.

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2020

CJVT skupaj s SDJT, INZ ter CLARIN.SI in DARIAH-SI 24. in 25. 9. 2020 organizira konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”.

Izobraževanje za učitelje slovenščine

CJVT pripravlja izobraževanje za učitelje slovenščine. Gre za seminar o pedagoški rabi digitalnih jezikovnih virov.

Tematska številka revije Slovenščina 2.0: kolokacije

/
Izšla je najnovejša številka revije Slovenščina 2.0, ki se posveča kolokacijam.

Slovar sopomenk sodobne slovenščine med epidemijo

/
Med epidemijo so uporabniki v Slovar sopomenk sodobne slovenščine dodali številne besede, povezane z duhom časa.

Anketa o platformah za učenje jezika

/
CJVT UL sodeluje pri izvajanju ankete za popis spletnih platform za učenje jezika, na katerih uporabniki rešujejo naloge. Rezultati bodo pomagali pri avtomatskemu tvorjenju nalog iz obstoječih jezikovnih virov.

Sodelujte pri projektu Tolmač

/
Pomagajte pri izboljšanju orodja za avtomatizirano prevajanje slovenskih predavanj v tuje jezike.