Na voljo je spletno orodje za strojno postavljanje vejic – Vejice 1.0

Med viri Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL) odslej lahko najdemo spletno orodje za strojno postavljanje vejic – Vejice 1.0.

Uporaba orodja je enostavna: v okence prilepimo besedilo dolžine do 3.000 znakov ter pritisnemo rdečo puščico. Zatem orodje označi manjkajoče vejice s sivo, odvečne vejice pa z modro barvo. Zasnovano je kot pomoč pri postavljanju vejic in ni nadomestek za lektorski pregled besedil. Glede na teste program trenutno deluje uspešno v 94 odstotkih primerov.

Izhodiščna verzija orodja je bila izdelana v okviru diplomskega dela Martina Božiča “Globoke nevronske mreže za postavljanje vejic v slovenskem jeziku” na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL, pod mentorstvom prof. Marka Robnika Šikonje.

Programska koda je dostopna v repozitoriju CLARIN.SI.

Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) deluje v okviru Univerze v Ljubljani. Namen CJVT je omogočiti uspešen razvoj slovenščine v digitalni dobi. Skladno s to vizijo raziskovalci z različnih področij pripravljamo digitalne jezikovne vire ter orodja in pri tem sledimo načelom, da morajo biti vsi izdelki vsebinsko in metodološko sodobni, uporabniku prijazni in odprto dostopni za nadaljnji razvoj.

V okence lahko naenkrat vpišemo do 3.000 znakov. Manjkajoče vejice so označene s sivo, odvečne pa z modro barvo.