Nov vir CJVT UL – Jezikovni sledilnik 1.0

Virom CJVT se je zdaj pridružil Jezikovni sledilnik 1.0!

Gre za povsem nov vir, s katerim si lahko ogledamo informacije o časovnih trendih besed in besednih nizov. Tako lahko hitro ugotovimo, kako se spreminja raba jezika.

V prvi različici sledilnika je zaenkrat mogoče spremljati rabo besedišča v letu 2020. Izbor je bil narejen na podlagi analiz ključnega besedišča. Razvoj orodja trenutno še poteka, prihaja pa seveda tudi možnost poljubnega iskanja.

Sledilnik črpa podatke iz korpusa pisne standardne slovenščine Gigafida 2.0 za besedila do leta 2018 ter iz servisa spletnih novic IJS NewsFeed za besedila od leta 2019 naprej. Na tak način je zagotovljena ažurnost spremljanja besedil.

Jezikovni sledilnik nam prikaže trend rabe besed v določenem obdobju. Na sliki je primerjava rabe glagolov cepiti, okužiti, razkužiti, testirati, razkuževati in preboleti v letu 2020.