Slovenski slovar za e-bralnik Kindle

Odprt dostop do znanja in informacij je ena izmed temeljnih vrednot Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL). Podatki, ki so dostopni vsem, imajo številne prednosti: znanje se lahko širi hitreje in učinkoviteje, saj odprte licence omogočajo, da kdorkoli obstoječe podatke nadgradi in jih uporabi za nove ideje. Tako se lahko lažje izvajajo tudi ljubiteljski projekti na lastno pobudo uporabnikov.

Prav na tak način je nastal prvi slovenski slovar za e-bralnik Kindle.

Tomo Krajina nas je letos opremil že z mobilno različico Slovarja sopomenk sodobne slovenščine in Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine, ki deluje brez internetne povezave. Tokrat pa je vse lastnike e-bralnikov Kindle razveselil z brezplačnim slovarjem (tezavrom), za katerega je uporabil Sopomenke, Sloleks, Kolokacije in frekvenčne sezname (GOS).

Rezultat je na voljo na portalu GitHub.

Pripravil je tudi navodila, kako slovar namestiti in uporabljati:

 1. Bralnik Kindle povežite z računalnikom z ustreznim kablom USB. Na vašem računalniku se bo pojavila mapa Kindle.
 2. Prenesite datoteko slo-thesaurus.mobi na računalnik in jo shranite v mapo Kindle/documents na svojem bralniku.
 3. Prižgite svoj bralnik in med branjem z dolgim pritiskom označite besedo.
 4. V pojavnem oknu izberite »Dictionary«.
 5. Izberite »Select New Dictionary«.
 6. Izberite »Slovenian Thesaurus«.
 7. Zdaj boste z dolgim pritiskom na besede odprli razlage iz nameščenega slovarja.
 8. Če se slovar ne pojavi, znova zaženite svoj e-bralnik.

Vsak vnos vsebuje:

 • seznam sopomenk
 • seznam primerov (za večino besed)
 • pogostost besed (za najpogostejše besede)

Besede, ki vas zanimajo, so lahko v katerikoli obliki, sklonu, številu, času … Slovar namreč zna ločiti med osnovnimi oblikami besed, ki jih imenujemo leme. Tako bo prepoznal, da gre pri besedi »šolama« za lemo »šola«.

Pri rabi slovarja pa vseeno bodite pozorni: vsi viri, na katerih temelji slovar za Kindle, so pripravljeni strojno, zato lahko v njih občasno naletite tudi na napake ali nenavadne primere rabe.