Objavljena monografija o kolokacijah

V sodelovanju z Znanstveno založbo Filozofske fakultete je bila objavljena monografija Kolokacije v slovenščini, ki je nastala kot rezultat temeljnega raziskovalnega projekta KOLOS (Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki).

Kolokacija kot tipična sopojavitev vsaj dveh leksikalnih enot je jezikovni pojav, ki je že dolgo predmet raziskav na različnih področjih, od korpusnega jezikoslovja in leksikografije do učenja in poučevanja jezikov.

Monografija v znanstveni prostor prinaša pomembna nova teoretska in metodološka spoznanja o različnih vidikih kolokacij v slovenskem jeziku.

V monografiji, ki jo je izdala Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, so zbrana naslednja dela:

 • Opredelitev kolokacij v digitalnih slovarskih virih za slovenščino
  Polona Gantar, Simon Krek, Iztok Kosem
 • Evalvacija avtomatskega luščenja kolokacijskih podatkov iz besednih skic v orodju Sketch Engine
  Eva Pori, Iztok Kosem
 • Razvrščanje in relevantnost kolokatorjev v slovenščini: novi pristopi
  Iztok Kosem, Nataša Logar, Kaja Dobrovoljc, Nikola Ljubešić
 • Razvrstitev kolokacij v slovarskem vmesniku: uporabniške prioritete
  Špela Arhar Holdt
 • Slovenske ontologije semantičnih tipov: samostalniki
  Iztok Kosem, Eva Pori
 • Kolokacije in časovni trendi
  Iztok Kosem, Jaka Čibej
 • Evalvacija uporabniškega vmesnika Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine
  Eva Pori, Iztok Kosem, Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt
 • Kolokacije v Slovarju sopomenk sodobne slovenščine: evalvacija podatkov in predlog za izboljšavo
  Špela Arhar Holdt

Monografija Kolokacije v slovenščini je na voljo v digitalni obliki.

Upamo, da vam bodo objavljena dela ponudila odgovore na marsikatero vprašanje in omogočila nova spoznanja na področju jezikoslovja. Prijetno branje!