Anketna raziskava o množičenju evropske mreže EnetCollect

Evropska mreža EnetCollect (Akcija COST 16105), v kateri sodelujemo tudi raziskovalci in raziskovalke CJVT, povezuje poučevanje jezika s pristopi množičenja (ang. crowdsourcing). Temeljni evropski izziv, ki ga naslavljamo, je razvoj jezikovnih kompetenc vseh državljanov in državljank, ne glede na njihovo socialno, izobrazbeno in jezikovno izhodišče. Postopki in tehnologije množičenja, ki jih raziskujemo, lahko ta cilj podprejo, saj omogočajo pripravo sodobnih in široko dostopnih učnih gradiv ter podatkovnih virov za jezikovni pouk.

Leta 2018 smo izvedli študijo o stališčih učiteljic ter učiteljev glede uporabe množičenja za namene poučevanja. V luči sprememb, ki jih je v zadnjem obdobju v pouk vnesla pandemija, bi radi raziskavo ponovili in primerjali rezultate.

Prosimo vas za pomoč pri izpolnjevanju oziroma diseminaciji ankete, da bo dosegla karseda veliko sodelujočih (tudi) iz Slovenije.

Vprašalnik je namenjen učiteljicam in učiteljem (različnih) jezikov, na različnih stopnjah in ravneh šolanja. Izpolnjevanje traja 10 minut. Odgovori bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Vprašalnik je v angleščini, vendar lahko na vprašanja odprtega tipa odgovorite tudi v slovenščini. Dobrodošlo je tudi sodelovanje tistih, ki množičenja pri pouku (še) ne uporabljate ali ga ne želite uporabljati. Vaše mnenje nam bo pomagalo oblikovati učinkovite in uporabne rešitve.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in dragoceni čas!

S svojim sodelovanjem lahko doprinesete k boljšemu razumevanju uporabe množičenja za pedagoške namene.