Kako bo mogoče? – posvet o digitalni prihodnosti slovenščine

/ / Novice

V petek, 27. septembra 2019, bo v Zbornični dvorani stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12) potekal dogodek z naslovom »Kako bo mogoče? – posvet o digitalni prihodnosti slovenščine«. Posvet organizirajo Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI (Institut Jožef Stefan) ter Slovensko društvo za jezikovne tehnologije. Namen posveta je ugotoviti, kateri ukrepi bi najbolj učinkovito prispevali k uspešnemu razvoju slovenščine v digitalnem okolju v času pospešene digitalizacije in globalizacije.

Dogodek na Facebooku

Program posveta:

09:00-09:05     Uvodni nagovor

09:05-09:20     Simon Krek: Stanje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij v Sloveniji in EU

09:20-09:35     Kozma Ahačič: Neposredni izzivi digitalne prihodnosti slovenščine

09:35-09:50     Tomaž Erjavec: Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI

09:50-10:05     Darinka Verdonik: Govorni, dialoški in multimodalni jezikovni viri – pregled stanja

10:05-10:20     Marko Robnik Šikonja: Semantični jezikovni viri in tehnologije: stanje slovenščine

10:20-10:40     odmor za kavo

10:40-10:55     Marko Stabej: Digitalizacija in jezikovnopolitični dialog

10:55-11:10     Marko Grobelnik: Slovenščina in umetna inteligenca

11:10-11:30     Diskusija (moderator: Simon Krek)

Če se nameravate udeležiti dogodka, prosimo, da se prijavite s pomočjo spletnega obrazca. Prijava je obvezna.

Vljudno vabljeni!