Nadgradnja portala Jezikovna Slovenija

Z veseljem vas obveščamo, da se pričenja nadgradnja portala Jezikovna Slovenija.

Portal predstavlja informacije o jezikovni politiki v Republiki Sloveniji. To so vprašanja položaja, rabe in vloge jezika v javnosti in uradnih postopkih, jezika v procesu izobraževanja, opremljenosti govorcev z jezikovnimi priročniki, pripomočki in viri, vprašanja jezikovnih storitev, pravic in dolžnosti, odnosa med različnimi jeziki v družbi in podobno.

V širši javnosti te informacije niso prav dobro poznane in jezikovni uporabniki ter uporabnice pogosto ne vedo, kam in na koga naj se obrnejo v primeru vprašanj in težav, povezanih z omenjenimi temami. Zato portal vključuje informacije o akterjih na posameznih področjih. Obenem nam nudi možnost, da svetovalnici zastavimo lastna jezikovnopolitična vprašanja oz. opišemo svoje izkušnje.

Posodobitev portala nastaja v okviru projekta Nadgradnja spletnega portala Jezikovna Slovenija, ki je bil izbran na Javnem razpisu za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021 (JR-promocija SJ-2020–2021). Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, izvajajo pa ga Fakulteta za upravo, Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centrom za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani.