Predstavitev koncepta slovensko-madžarskega slovarja

V četrtek, 4. oktobra 2018, je v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala predstavitev koncepta Velikega slovensko-madžarskega slovarja.

Zbrane so nagovorili slavnostni govorniki dr. Jernej Štromajer, državni sekretar na MIZŠ, dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru, dr. Sonja Novak Lukanović, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, in dr. Simon Krek, vodja Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL).

Na dogodku smo predstavili aktivnosti in dosedanje rezultate projekta Veliki slovensko-madžarski slovar, katerega izdelava bo v naslednjih letih potekala na CJVT UL v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja in Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru.

Predstavitev koncepta Velikega slovensko-madžarskega slovarja. Foto: Bor Slana / STA.

O projektu

KOMASS – Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika je nacionalni ciljni raziskovalni projekt (V6-1509), ki sta ga od 1. 10. 2015 do 28. 2. 2018 financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje republike Republike Slovenije. Pri projektu, ki ga je vodil dr. Iztok Kosem, je sodelovalo 8 raziskovalcev s Filozofske fakultete v Ljubljani, Inštituta za Narodnostna vprašanja in Filozofske fakultete v Mariboru.

Glavni rezultat projekta je koncept novega velikega slovensko-madžarskega slovarja (VSMS), ki zapolnjuje pomemben manko na področju slovensko-madžarske leksikografije, saj so obstoječi slovensko-madžarski slovarji metodološko in/ali vsebinsko zastareli. Hkrati s konceptom so se izdelala tudi navodila za leksikografe ter pripravila vzorčna gesla, ki so bila skupaj s konceptom javno objavljena.

Pomemben rezultat projekta so tudi vzpostavljene povezave z relevantnimi partnerji v Sloveniji in na Madžarskem, pa tudi s partnerji iz drugih držav, ki se ukvarjajo z dvojezično leksikografijo ter jezikovnimi in govornimi tehnologijami. Vse to, skupaj s konceptom in navodili za leksikografe, ponuja trdno osnovo za izdelavo Velikega slovensko-madžarskega slovarja.