Mednarodna raziskava o uporabi enojezičnih slovarjev

Maja 2017 smo odprli anketo, ki se je posvečala odnosu jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev. Anketa je spraševala uporabnike, katere slovarje uporabljajo in v katerih situacijah, slovenski del ankete pa se je še dodatno osredotočal na uporabniška pričakovanja do enojezičnih slovarjev, izkušnje z obstoječimi slovarji ter predloge za izboljšave. K sodelovanju so bili povabljeni tudi tisti, ki slovarjev ne uporabljajo, saj je identifikacija razlogov za neuporabo pomembno vodilo za nadaljnji razvoj slovarskih izdelkov. Novost študije v primerjavi s predhodnimi je, da se je ciljno osredotočala na različne uporabniške skupine (pri rabi slovarjev v procesu izobraževanja, službenega dela in v prostem času), s čimer smo presegli preteklo izhodišče, da obstajajo “splošni” uporabniki, za katere je mogoče uspešno zasnovati “splošne” jezikovne priročnike.

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana