EMBEDDIA

Medjezikovne vektorske vložitve za manj zastopane jezike v evropskih medijih

EMBEDDIA, Medjezikovne vektorske vložitve za manj zastopane jezike v evropskih medijih, je mednarodni projekt, ki je financiran v okviru evropskega programa Obzorje 2020 in poteka od januarja 2020 do januarja 2023. Namen projekta je približati visokotehnološka jezikovna orodja tudi manjšim jezikom.

Danes so vektorske vložitve besedil predpogoj za uspešne obdelave naravnega jezika. Z vektorskimi vložitvami so besedila predstavljena v številki obliki in na ta način pripravljena za obdelavo z globokimi nevronskimi mrežami. To nudi izhodišče za razvoj visokotehnoloških orodij za obdelavo jezika, ki bi npr. medijem v ogromni masi podatkov omogočila hitrejše preverjanje informacij, razumevanje konteksta, zaznavanje sentimenta, sovražnega govora itd.

Pri projektu sodeluje 10 ustanov, tako z javnega kot tudi industrijskega področja.

  • Institut Jožef Stefan, Slovenija (koordinator projekta)
  • Queen Mary University of London, Združeno kraljestvo
  • Univerza v Ljubljani (FRI in FDV), Slovenija
  • Université de La Rochelle, Francija
  • Helsingin Yliopisto, Finska
  • The University of Edinburgh, Združeno kraljestvo
  • Texta OU, Estonija
  • AS Ekspress Meedia, Estonija
  • Trikoder (Styria Media Group), Hrvaška
  • OY Suomen Tietotoimisto, Finska

Raziskovalci CJVT UL pri projektu sodelujejo pri pripravi vektorskih vložitev.

POVEZAVE IN KONTAKT

Vodilni partner projekta:

Inštitut “Jožef Stefan”
Odsek za tehnologije znanja
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana

Koordinator konzorcija: dr. Senja Pollak

E-naslov: info@embeddia.eu