SLOKIT

V okviru projekta SLOKIT (Nadgradnja CLARIN.SI: Korpusni informator in besedilni analizator) sta nastala dva pomembna jezikovna vira, povzemalnik korpusnih podatkov Korpusnik ter aplikacija za stavčno poenostavljanje in analizo Senta. Vira je pripravila ekipa Instituta »Jožef Štefan« v sodelovanju z Društvom študentov invalidov in infrastrukturno podporo Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani v okviru konzorcija CLARIN.SI.

Korpusnik nudi hiter osnovni pregled rabe besed v petih korpusih – Gigafida 2.0, Trendi 2023-09, OSS 1.0, JANES 1.0 in Gos 2.0. Uporabnik lahko tako na enem mestu spremlja preveri rabo besed v standardni, sprotni, akademski, spletni in govorjeni slovenščini. Aplikacija Senta je namenjena poenostavljanju besedil. Kompleksne povedi poenostavi, enostavne povedi pa pusti nespremenjene. Pri tem pripravi tudi analizo z osnovno statistiko besedila. Posebnost obeh virov je to, da sta prilagojena tudi uporabi oseb s posebnimi potrebami.

POVEZAVE IN KONTAKT

Institut “Jožef Štefan”