Medijska knjižnica

Center se pojavlja v različnih medijih ter tudi sam pripravlja različne video, avdio in druge izobraževalne in promocijske vsebine. V medijski knjižnici so zbrana tovrstna gradiva.

  • Kanal Youtube

    Preglejte video vsebine, ki smo jih ustvarili na CJVT UL. Na našem kanalu Youtube najdete predstavitve projektov, kratke videe z navodili za uporabo slovarjev, leksikonov ter naših drugih virov in orodij, videopomoč ter še mnogo več.

  • Poddaje

    Prisluhnite zanimivim pogovorom s strokovnjaki ter uporabniki Slovarja sopomenk sodobne slovenščine. Poddaje (ang: podcasti) so nastale v okviru projekta Slovar sopomenk sodobne slovenščine: od skupnosti za skupnost.

  • Videolectures

    Svoje vire in orodja predstavljamo na različnih dogodkih. Kadar imamo to možnost, skušamo predstavitve v celoti posneti. Za kakovostne posnetke skrbi ekipa Videolectures z Instituta “Jožef Stefan”.

Poslušajte, poglejte, preberite … kje vse smo gostovali in predstavljali vire, orodja in projekte, ki jih izvaja ali podpira CJVT UL.

Veliki slovensko-madžarski slovar

Poslušajte pogovor dr. Iztoka Kosma in Júlie Bálint Čeh, ki sta na radiu Murski val za oddajo Skupaj predstavila Veliki slovensko-madžarski slovar.

Dr. Iztok Kosem in Júlia Bálint Čeh sta na radiu Val202 za oddajo Jezikanje predstavila Veliki slovensko-madžarski slovar in postregla z mnogimi zanimivimi primeri iz slovarja.

Slovenska tiskovna agencija je poročala o lansiranju Velikega slovensko-madžarskega slovarja, ki je potekalo v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani.

Vejice

Na Radiu Prvi je red. prof. dr. Marko Robnik Šikonja predstavil eno najbolj uporabljenih orodij CJVT – Vejice. Prisluhnite oddaji KiKs, ki obravnava različne teme, povezane s slovenščino.

Red. prof. dr. Marko Robnik Šikonja je na radiu Ars v oddaji Jezikovni pogovori predstavil delovanje orodja za postavljanje vejic.

Na spletnem portalu Jezikovni poklici so v rubriki Gostujoče pero predstavili orodje za samodejno postavljanje vejic.

Pedagoški slovnični portal

V pogovorni oddaji Jezikanje na radiu Val 202 je dr. Špela Arhar Holdt govorila o Pedagoškem slovničnem portalu, natančneje o podvojenih črkah v besedah.

Igra besed

Dr. Simon Krek in dr. Iztok Kosem sta govorila o infrastrukturni podpori za slovenščino, povezovanju v evropsko leksikografsko skupnost, računalniškem razumevanju naravnih jezikov in odprtih podatkih. Na koncu sta predstavila še Igro besed, novo mobilno aplikacijo, kjer se lahko preizkusite v poznavanju kolokacij, tj. besedah, ki se tipično pojavljajo skupaj (npr. izdati slovar, zajeziti epidemijo), ter v znanju sopomenk.

Dr. Špela Arhar Holdt je v intervjuju s Primorskim dnevnikom govorila nadgrajeni Igri besed in njeni vlogi med širšimi cilji CJVT (med katere sodi tudi prost dostop do podatkov o slovenščini).

Sloleks 2.0

Dr. Špela Arhar Holdt in dr. Iztok Kosem sta na Valu 202 predstavila mobilno aplikacijo Igra besed ter slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks 2.0.

Jezikovna politika v Sloveniji

RTV Slovenija je poročal o dodogku, ki smo ga soorganizirali v sodelovanju z ISJFR ZRC SAZU – Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, CLARIN.SI (Inštutom “Jožef Stefan”), in SDJT (Slovenskim društvom za jezikovne tehnologije). Šlo je za posvet o digitalni prihodnosti slovenščine, na katerem je bil poudarek na tem, da je treba slovenščino na področju jezikovnih tehnologij priključiti primerljivim jezikom, saj ta vsaj za zdaj na področju digitalizacije zaostaja.

Marko Stabej (Filozofska fakulteta v Ljubljani), Kozma Ahačič (Inštitut za slovenski jezik), Špela Arhar Holdt (Center za jezikovne vire in tehnologije) in Simona Bergoč (Služba za slovenski jezik) so v oddaji radia Ars govorili o novem nacionalnem proramu za jezikovno politiko (ki usmerja jezikovnopolitične odločitve in ukrepe za naslednje petletno obdobje).

Na Ministrstvu za kulturo je 10. 1. 2019 potekal posvet na temo slovenske jezikovne politike, kar vključuje nacionalno strategijo razvoja jezikovne infrastrukture za prihajajoča leta. RTV Slovenija je pripravil kratek videopovzetek dogodka.

RTV Slovenija je poročal o dodogku, ki smo ga soorganizirali v sodelovanju z ISJFR ZRC SAZU – Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, CLARIN.SI (Inštutom “Jožef Stefan”), in SDJT (Slovenskim društvom za jezikovne tehnologije). Šlo je za posvet o digitalni prihodnosti slovenščine, na katerem je bil poudarek na tem, da je treba slovenščino na področju jezikovnih tehnologij priključiti primerljivim jezikom, saj ta vsaj za zdaj na področju digitalizacije zaostaja.

Dr. Simon Dobrišek in dr. Simon Krek za sta časnik Dnevnik govorila o tem, kako se pogovarjamo z računalniki, ter kakšna je vizija za digitalni razvoj slovenščine.

Časnik Dnevnik je pisal o novih jezikovnih tehnologijah, konkretneje o govornih tehnologijah (snemanje jezika za računalniško razumevanje). Z nekaj vprašanji so se obrnili tudi na dr. Simona Dobriška in dr. Simona Kreka, ki sta govorila o tem, kako na to področje gledala jezikovne politika v Sloveniji.

RTV Slovenija je v oddaji Osmi dan različne deležnike spraševala o digitalnem razvoju slovenščine. Predstavniki CJVT UL smo poudarjali predvsem prosto dostopne jezikovne vire, ki so zasnovani za nove načine uporabe.

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine

Dr. Iztok Kosem je v intervjuju za časnik Delo govoril o Kolokacijskem slovarju sodobne slovenščine.

V Jezikovnem kotičku oddaje Dobro jutro na RTV SLO1 sta Jaka Čibej in dr. Simon Krek predstavila uporabo Slovarja sopomenk sodobne slovenščine.

Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Dr. Špela Arhar Holdt in prof. dr. Marko Robnik Šikonja sta v ARS-ovi oddaji Jezikovni pogovori predstavljala Slovar sopomenk sodobne slovenščine. Ta je v naš prostor vpeljal povsem nov koncept slovarja – odzivni slovar.

Na RTV Slovenija so pripravili prispevek ob izidu Slovarja sopomenk sodobne slovenščine.

Dogodki in splošno o slovaropisju

Za časnik Delo smo predstavili mednarodni leksikografski kongres Euralex, ki smo ga gostili v Ljubljani poleti 2018. Obenem smo govorili o sedanjosti in prihodnosti slovaropisja.