VIRI IN ORODJA

Podatkovne baze so na voljo v repozitoriju CLARIN.SI.
_

Slovarji in leksikoni

Baza kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine 1.0

http://hdl.handle.net/11356/1250

Licenca Creative Commons
Slovar sopomenk sodobne slovenščine 1.0

http://hdl.handle.net/11356/1166

Licenca Creative Commons
Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks 2.0

http://hdl.handle.net/11356/1230

Licenca Creative Commons
Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks 3.0

http://hdl.handle.net/11356/1745

Licenca Creative Commons
ALEKS: Leksikalno-skladenjska podatkovna zbirka slovenskega strokovno-znanstvenega jezika

http://hdl.handle.net/11356/1245

Creative Commons License

Korpusi

Učni korpus ssj500k 2.2

http://hdl.handle.net/11356/1210

Creative Commons License
Korpus Šolar 2.0-Clear (brez jezikovnih popravkov)

http://hdl.handle.net/11356/1219

Creative Commons License
Korpus Šolar 2.0-Error (samo besedila z jezikovnimi popravki)

http://hdl.handle.net/11356/1231

Creative Commons License
Korpus ccŠolar 1.0

http://hdl.handle.net/11356/1224

Creative Commons License

Orodja

LIST 1.2 (orodje za kvantitativno analizo korpusov)

http://hdl.handle.net/11356/1276

Apache License 2.0
STARK 1.0 (orodje za luščenje odvisnostnih drevesnic)

http://hdl.handle.net/11356/1284

Apache License 2.0
Apache License 2.0