Konferenca: Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi (PRIJAVE ZAKLJUČENE)

Vljudno vas vabimo k sodelovanju na strokovni konferenci Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi, ki jo CJVT UL organizira skupaj s Filozofsko fakulteto UL in Fakulteto za upravo UL. Konferenca bo potekala 5. aprila 2023 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani.

Vabljeni vsi osnovno- in srednješolski pedagoški ali strokovni delavci, ki imate izkušnje z jezikovno produkcijo učencev oz. dijakov in bi jih radi delili z nami. Pridružite se nam s prispevkom ali kot slušatelj/-ica.

V sklopu konference predvidevamo tudi dve vabljeni predavanji ter panel o aktualnih temah, povezanih s konferenco.
Zaželeni so prispevki, ki predstavljajo primere dobre in slabe prakse, smernice, raziskave ali rezultate na področjih, navedenih v nadaljevanju. Dobrodošli so tudi prispevki s sorodnih področij, ki niso specifično navedena.
Udeležba na dogodku je brezplačna.
Prijave so se z 31. 1. 2023 zaključile.
V primeru dodatnih vprašanj pa nam lahko pišete tudi na naslov: Eva.Pori@ff.uni-lj.si.

Posebej se bomo osredotočali na naslednja raziskovalna področja:

  • ocenjevanje jezika: (za)kaj DA in (za)kaj NE ocenjevati, kriteriji ocenjevanja, (ne)primerni načini ocenjevanja, kakovostna in nekakovostna (učiteljska) povratna informacija, težave, učni pristopi/strategije, (časovni) izzivi, odzivi učencev
  • popravljanje in odpravljanje napak: razvijanje besedilne zmožnosti, pisna in govorna besedila, žanrska raznolikost, jezik in stil
  • formativno spremljanje: izboljševanje učenja in razumevanja, didaktike poučevanja, dvig učnih dosežkov in kakovosti znanja, spremljava individualnega napredka učenca, (spremenjena) vloga učitelja in učenca, samovrednotenje, medvrstniško vrednotenje
  • digitalna podprtost: uporaba, prednosti in pomanjkljivosti (digitalnih) jezikovnih virov in orodij, želje in potrebe za prihodnost
  • transfer: medpredmetni in medjezikovni, med teorijo (pravila) in prakso (govor, pisanje)
  • učenci z učnimi primanjkljaji in nadarjeni učenci: individualizacija, učni izzivi, (ne)učinkoviti pristopi, glavni cilji, specifično oblikovanje kriterijev
  • izzivi in izkušnje učiteljev nejezikovnih predmetov

Pomembni datumi:

Rok za oddajo prijav in prispevkov: 31. 1. 2023

Obvestilo o sprejetju prispevkov: 22. 2. 2023

Rok za oddajo končnega prispevka: 31. 3. 2023

Konferenca: 5. 4. 2023

Za prisotnost in sodelovanje na konferenci bo mogoče prejeti potrdilo, ki bo izdano na osnovi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.