Prispevki

Zbornik učiteljske konference PROP (Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi)

Izšel je zbornik učiteljske konference PROP (Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi). Urednici zbornika sta dr. Eva Pori in dr. Špela Arhar Holdt.

Predstavitev korpusa Šolar 3.0 na učiteljskem seminarju

V petek, 24. 11., je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekal učiteljski seminar Novejši tokovi v slovenistiki – jezik v teoriji in šolski praksi, ki se ga je udeležilo 38 udeleženk in udeležencev iz vse Slovenije.