Zbornik učiteljske konference PROP (Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi)

Z veseljem sporočamo, da je decembra 2023 izšel zbornik učiteljske konference PROP. Urednici zbornika sta dr. Eva Pori in dr. Špela Arhar Holdt. Zbornik je javno dostopen.

Strokovna monografija Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi prinaša nabor prispevkov, ki so bili predstavljeni na enakoimenski strokovni konferenci 5. aprila 2023 v Ljubljani. Konferenco sta organizirali Fakulteta za upravo in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Predstavljeni prispevki so nastali v okviru raziskovalnega projekta Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti, ki ga med leti 2021 in 2024 financira raziskovalna agencija ARIS (J7-3159). Pri projektu sodelujejo ljubljanske Filozofska fakulteta, Fakulteta za upravo, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za računalništvo in informatiko. Učiteljska konferenca je potekala na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani 5. aprila 2023.

AVTORICE IN AVTORJI PRISPEVKOV

 • Alenka Rot Vrhovec
 • Marko Stabej
 • Natalija Mihelčić Gradišar
 • Andreja Popović
 • Valentina Madjar Sitar
 • Martina Kokelj
 • Maja Kosmač Zamuda
 • Tjaša Rotar Komel
 • Sandra Križnar
 • Maja Brezovar
 • Stanislava Stružnik
 • Aleksandar Tonić
 • Petra Jesenovec
 • Nuša Drinovec Sever
 • Žan Grm
 • Neža Zupančič Logar
 • Sonja Strgar
 • Ana Rotovnik Omerzu
 • Marko Bešlič
 • Sonja Salajko
 • Polonca Tratar Božič

Urednici se iskreno zahvaljujeta avtoricam in avtorjem za zanimive prispevke ter članom programskega odbora in recenzentom za prijetno sodelovanje.

Raziskovalni projekt Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti (J7-3159) je (so)financiran s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalni in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.