Predstavitev korpusa Šolar 3.0 na učiteljskem seminarju

V petek, 24. 11., je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekal učiteljski seminar Novejši tokovi v slovenistiki – jezik v teoriji in šolski praksi, ki se ga je udeležilo 38 udeleženk in udeležencev iz vse Slovenije. Po predavanjih Aktualna vprašanja v leksiki in skladnji (red. prof. dr. Andreja Žele) in Slovenščina in večjezičnost: kam gremo? (red. prof. dr. Marko Stabej) so se učiteljice in učitelji seznanili z novostmi, ki jih prinaša najnovejša različica korpusa šolskih pisnih izdelkov Šolar 3.0, nato pa tudi sami preizkusili uporabo tega orodja za pripravo učnih gradiv za pouk slovenščine.

Udeleženke in udeleženci so pokukali tudi v nastajajoči vmesnik za delo s korpusom Šolar 3.0, ki bo po vzoru korpusa Gigafida 2.0 zasnovan karseda pregledno in uporabniku prijazno. Pričakujemo ga lahko konec letošnjega leta. Za pokušino podajamo sliko vstopne strani in možnosti enostavnega iskanja po jezikovnih popravkih, ki jih korpus vsebuje.

Pripravo korpusa Šolar 3.0 in konkordančnika podpira raziskovalni projekt Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti (J7-3159), ki ga v letih 2021–24 financira agencija ARIS iz državnega proračuna.