Teja Goli

Teja Goli

PODROČJA DELOVANJA

  • vodenje pisarne
  • organizacija dogodkov
  • podpora uporabnikom
  • priprava vsebin za družabna omrežja in splet

POVEZAVE IN KONTAKT

IZBRANE PUBLIKACIJE

  • GOLI, Teja. Na napakah se učimo: kategorizacija učiteljskih popravkov v korpusu Šolar 2.0: magistrsko delo. 2018.

  • GOLI, Teja, OSRAJNIK, Eneja, & FIŠER, Darja. Analiza krajšanja slovenskih sporočil na družbenem omrežju Twitter. V: ERJAVEC, Tomaž in FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika. Ljubljana, 29. september–1. oktober 2016. [COBISS.SI-ID 62584930]
  • GOLI, Teja, POPIČ, Damjan, & FIŠER, Darja. Velika in mala dilema pri imenih industrijskih izdelkov in znamk pri uradnih in zasebnih računih na družbenem omrežju Twitter. V: FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih. Ljubljana, 25.–27. november 2015. str.27–32. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/80/172/1816-1. DOI: https://doi.org/10.4312/9789612377984 [COBISS.SI-ID 282290176]